logo van Orbu

Onafhankelijke Raadgeving Buysse Bjorn


OrBu Stabiliteit Expertise Energie Advies Contact

 

[Volgens de Van Dale] ... de deskundige (syn. expert) is een persoon die door beroep of studie in het bijzonder bevoegd is tot het beoordelen van een zaak.

Expertise en deskundigenonderzoek zijn ruim te interpreteren begrippen. Klassiek wordt onderscheid gemaakt tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke expertise. Het eerste begrip doelt op de verschillende taken die de expert buiten een aanstelling door een rechtbank kan vervullen. De gerechtelijke expertise daarentegen verondersteld altijd tussenkomst van een rechter.

Eenzijdige expertise
Op uw vraag starten wij een eenzijdige expertise op. Wij kunnen u bijstaan voor het verstrekken van bouwkundig advies aangaande uw woning. U bent bijvoorbeeld niet tevreden van de werken aan uw woning en laat u door OrBu bijstaan voor professioneel advies. Eenzijdig verwijst naar het feit dat we aangesteld zijn door één partij, bijvoorbeeld de bouwheer.

Tegensprekelijke expertise
Het kan soms lonen om verschillende partijen die een conflict hebben (bijvoorbeeld de bouwheer en de aannemer) samen te horen. OrBu kan als onafhankelijk deskundige aangesteld worden om deze onderlinge problemen trachten opgelost te krijgen. Dit heeft als grote voordeel dat lange procedures voor de rechtbanken en kosten van advocaten worden vermeden.

De eenzijdige en tegensprekelijke expertise.
Afbeelding expertise 1

Arbitrage
Arbitrage is vergelijkbaar met de tegensprekelijke expertise, met dat verschil dat OrBu bevoegd is om bindende uitspraken te doen aangaande een bouwkundig geschil. Hiervoor is geen tussenkomst van de rechtbank nodig. Dit heeft als voordeel dat de geschillen sneller kunnen opgelost worden.
Vereiste is wel: de arbitrage kan slechts plaatsvinden mits het uitdrukkelijke akkoord van alle betrokken partijen. Dit akkoord kan deel uitmaken van een bestaande overeenkomst, maar kan ook na het ontstaan van het geschil worden gesloten.

Gerechtelijke expertise
Een gerechtelijke expertise veronderstelt de tussenkomst van een rechter. Dit betekent dat uw geschil volgens de strikte regels en de procedures van de rechtbanken zal verlopen. OrBu zal dan de rechter bijstaan voor het geven van onafhankelijk en deskundig advies aangaande bouwkundige problemen voor uw woning.

Arbitrage en gerechtelijke expertise.

Afbeelding expertise 2
Een constructieve sfeer, daar gaan we voor!
Afbeelding expertise
     

 

© Copyright 2015 by Björn Buysse

OrBu - GSM +32 478 38 56 25 - BTW BE0568 684 769 - ING Bank rekeningnummer BE06 3770 6065 2622