logo van Orbu

Onafhankelijke Raadgeving Buysse Bjorn


OrBu Stabiliteit Expertise Energie Advies Contact

 

Stabiliteitsstudie
Voor uw woning kan OrBu de stabiliteitsstudies uitvoeren. Wij kunnen u het volledige pakket aanbieden, gaande van geotechnische studies voor funderingen (gebaseerd op sonderingen), beton- en staalstructuren, metselwerk, opmaak van plannen en wapeningsplannen, meetstaten en plooistaten.

In onderling overleg wordt het takenpakket bepaald. Op basis van het ontwerp van de architect bepalen wij de stabiliteit van uw woning. Dit kan gaan over balken, vloerplaten, kolommen, funderingen, ... Wij trachten om voor u telkens de meest optimale, kostenefficiënte oplossing voor te stellen. Geen enkel bouwwerk is immers hetzelfde. Hierbij gaan wij in nauw overleg met u en uw architect.

 

Stabiliteit, daar gaan we voor!
Afbeelding voor de dienst stabiliteit van OrBu
     

 

© Copyright 2015 by Björn Buysse

OrBu - GSM +32 478 38 56 25 - BTW BE0568 684 769 - ING Bank rekeningnummer BE06 3770 6065 2622